Biser Šerif - predsjednik UABNOR-a

Udruženje boraca narodnooslobodilačkog antifašističkog rata  Centar Sarajevo je samostalna, jedinstvena, nestranačka, multinacionalna, antifašistička i demokratska organizacija dobrovoljno udruženih antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata 1941 – 1945 koji su se udružili radi zaštite i ostvarivanja svojih ličnih i zajedničkih prava i interesa i koji prihvataju programska opredjeljenja Udruženja i ovaj statut. Skraćeni naziv Udruženja je UABNOR Centar Sarajevo. Udruženje djeluje na području općine Centar Sarajevo, Kantona Sarajevo. Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Mis Irbina broj 11.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica. Udruženjem upravljaju njegovi članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u upravnim organima utvrđenim Statutom.
Udruženje je upisano u Registar udruženja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

 1. očuvanje i izgradnja slobodne i multinacionalne, nezavisne i suverene, demokratske i sekularne BiH države slobodnih i ravnopravnih građana i naroda u njenim avnojskim i zavnobihskim i međunarodno priznatim granicama, ekonomski i prosperativnog društva sa razvijenom komunalnom samoupravom i države socijalne pravde pravne sigurnosti građana;
 2. očuvanje trajnog mira i razvijanja demokratije na osnovama Povelje Ujedinjenih naroda, Opće deklaracije UN o pravima čovjeka i Statuta Svjetske federacije starih boraca (FMACWF);
 3. njegovanje slobodarskih i antifašističkih tradicija naroda Bosne i Hercegovine odbrane istine o antifašističkom NOB-u 1941-1945;
 4. zaštita stečenih ličnih prava i zalaganja za poboljšanje materijalnog položaja i zdravstvene zaštite boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i umrlih boraca NOR-a 1941-1945 i države Bosne i Hercegovine.

 

Djelovanje Udruženja i njegovih organa i tijela je javno. Svi skupovi Udruženja i njegovih organa su otvoreni za sredstva javnog informisanja kao i dokumenta donesena na tim skupovima.


Članstvo u Udruženju boraca je dobrovoljno. Pravo dabude član Udruženja antifašista i boraca NOR-a ima svaki građanin Bosne i Hercegovine, koji je:

 1. učestvovao u narodno – oslobodilačkom antifašističkom ratu ili na bilo koji način pomogao antifašistički narodnooslobodilački pokret 1941 – 1945;
 2. bio u zarobljeništvu, zatvoru internaciji, logoru deportaciji ili na prinudnom radu zbog pomaganja antifašističkog narodnooslobodilačkog pokreta;
 3. izvan zemlje bio u oružanim formacijama savezničkih zemalja i borio se protiv fašizma i nacizma 1941-1945 godine;
 4. drugi antifašisti u skladu sa Statutom.

ORGANI UDRUŽENJA SU: 

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor.

 

SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ORGANIMA 


Udruženje antifašista i boraca NOR-a otvoreno je za ravnopravnu saradnju od obostranog interesa sa svim organizacijama i udruženjima građana istovjetne ili slične programske orijentacije u zemlji i inostranstvu.
Udruženje će o zajedničkim pitanjima i interesima razvijati saradnju sa boračkim organizacijama odbranbeno – oslobodilačkog antifašističkog rata 1992-1995.

 

STATUT UABNOR

logo2

     KALENDAR OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH
   DOGAĐAJA I LIČNOSTI  UABNORA-a

 

28.januar
IGMANSKI MARŠ
Epopeja igmanskih bitaka 1992-1995. 


6.april
DAN OSLOBOĐENJA SARAJEVA 1945.
DAN NAPADA NA SARAJEVO 1992.G


 9.maj
DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM
DAN ZLATNIH LJILJANA


25.maj
ROĐENDAN JOSIPA BROZA TITA


Maj.
GODIŠNJICA BITKE NA NERETVI


Juni.
GODIŠNJICA BITKE NA SUTJESCI


27.juli
DAN USTANKA NARODA BIH 1941


25.novembar
DAN DRŽAVNOSTI BiH
GODIŠNJICA ZAVNOBIH-a 1943.g


29.novembar
GODIŠNJICA  AVNOJ-a  1943.g

 

 

Uključite se u naša udruženja!
Budite angažovani antifašista!